Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od umowy

1. Wedle ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, jeżeli zakup produktu odbywał się na odległość lub poza lokalem należącym do Sprzedającego.

2. Na odstąpienie od umowy Klient ma 14 dni od momentu objęcia towaru w posiadanie przez Klienta bądź wskazaną przez Klienta osobę trzecią. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele produktów dostarczanych osobno, czas ten liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego produktu.

3. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie przez Klienta specjalnego oświadczenia. Oświadczenie może być złożone według wzoru z załącznika, który znajduje się na stronie lub w formie własnego dokumentu.

4. Jeżeli Klient odstępuje od umowy poprzez wiadomość e-mailową, oświadczenie powinno być skierowane na adres: kontakt@mocnatury.pl. Jeżeli odstąpienie składane jest drogą pisemną, oświadczenie należy wysłać na adres: F.H Altero Fabian Andrukowicz, Gryfa Pomorskiego 56 B2/B3, 81-572 Gdynia.  Aby 14 dniowy okres odstąpienia od umowy został uznany, stosowne oświadczenie należy złożyć, przed jego upływem.

5. Sprzedawca poinformuje Klienta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, poprzez wiadomość e-mail.

6. Po złożeniu wniosku o odstąpienie od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie koszty zakupionych towarów. Zwrot kosztów odbywa się tą samą drogą, jaką nastąpiła zapłata za towar lub inną, wskazaną przez Klienta.

7. Sprzedający może dokonać zwrotu pieniędzy dopiero po odebraniu towarów od Klienta lub po otrzymaniu poświadczenia o ich odesłaniu.

8. Sprzedawca nie jest zobowiązany zwrócić Klientowi dodatkowo poniesionych kosztów odesłania towarów niespełniających wymagań, jeżeli Klient wybrał inni niż najtańszy sposób przesyłki.

9. Klient zwraca towar Sprzedającemu bądź innej osobie, która została przez Sprzedającego upoważniona do jego odbioru. Przekazanie produktu powinno odbyć się maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Odsyłany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony, żeby uniknąć uszkodzenia w czasie transportu.

10. Towary odsyłane na podstawie odstąpienia od umowy, należy wysłać na adres: F.H Altero Fabian Andrukowicz, Gryfa Pomorskiego 56 B2/B3, 81-572 Gdynia.

11. Jeżeli Sprzedawca nie zgodzi się ponieść kosztów odesłania towaru, koszty te muszą być uregulowane przez Klienta.

12. Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność za zmianę wartości produktów, jeżeli korzystanie z nich mogło mieć istotny wpływ na zmianę ich cech czy funkcjonalności.

13. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których:

  • Przedsiębiorca wykonał wszystkie usługi względem Klienta za jego wyraźną zgodą i poinformował go przed ich rozpoczęciem, że po skończeniu tego świadczenia Klient utraci możliwość odstąpienia od umowy.
  • Przedmiotem świadczenia jest towar, którego ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie można zwrócić po otwarciu.
  • Przedmiotem sprzedaży była rzecz wykonana na zamówienie Klienta według jego specyfikacji bądź indywidualnie dopasowana do jego potrzeb.
  • Przedmiotem umowy jest rzecz posiadająca krótki termin przydatności bądź łatwo ulegająca zepsuciu.
  • Przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po zastosowaniu zostają nierozerwalnie połączone z innymi rzeczami.

Zwroty

Firma Moc Natury zapewnia, że produkty zakupione w sklepie internetowym są w 100% sprawdzone. Jeżeli jednak produkt nie spełnia oczekiwań Klienta, gwarantujemy zwrot poniesionych na jego zakup kosztów (z wyłączeniem kosztów zwrotu przesyłki). Produkt można odesłać w przeciągu 14 dni od daty zakupu, a zwrot pieniędzy zostanie wykonany w przeciągu 5 dni roboczych, na numer konta wskazany przez Klienta. Zwrotowi podlega wyłącznie produkt, który nie nosi znamion znacznego zużycia.