Zastrzeżenia prawne

Produkty

Sezonowa zmienność surowców powoduje, że niektóre z naszych produktów, mogą posiadać inny smak, zapach lub kolor. Zmiany te dotyczą w szczególności produktów nieprzetworzonych i nierafinowanych. Różnice te są naturalnym efektem produkcji.

Wszystkie produkty zawarte w naszej ofercie przechowywane są w odpowiednich warunkach z zachowaniem wszystkich zasad higieny. Jednakże warunki transportu, dalsze niewłaściwe przechowywanie, zmieszanie z innymi surowcami lub obróbka, mogą spowodować zmianę właściwości substancji. Firma nie bierze odpowiedzialności za zmiany w produktach, które nie wynikły z naszej winy lub nie mają wpływu na jakość produktu.

 

Prawa autorskie

Marka „MocNatury” to chroniony znak towarowy, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie zdjęcia, logo oraz treści umieszczone w Serwisie oraz na produktach reklamowych są własnością (F.H Altero Fabian Andrukowicz) i podlegają ochronie prawnej, wynikającej z posiadania patentu.

Przywiązujemy szczególną wagę do praw autorskich i tym samym nie zezwalamy na używanie znaków i treści będących w naszym posiadaniu. W przypadku naruszenia tych postanowień, kopiowania, udostępniania bądź używania nazw przez osoby do tego nieupoważnione, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

 

Oświadczenie

Treści, jakie zmieszczone są na stronie www.mocnatury.pl tworzone są w oparciu o materiały udostępniane przez producentów oraz fachową literaturę, niemniej jednak mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie bierzemy odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie surowców czy produktów oraz niezastosowanie się do się do wskazań i przeciwwskazań im dedykowanych.